Il-Missjoni Tagħna

Motto

Per Ardua Ad Astra: 

Through hardwork and perseverance to success: 

Bil-ħidma u l-perseveranza, is-suċċess.

Il-Kulleġġ San Tumas More hu komunita’ ta’ skejjel li jinkoraġġixxu t-tiftix intellettwali, l-iżvilupp fiżiku, l-għarfien soċjali u etiku, u l-opportunitajiet għal kulħadd.  Dan jagħmluh permezz tal-edukazzjoni li tibdel il-ħajja tal-individwu u ttejjeb is-soċjeta’.

Mission Statement 

St Thomas More College is a community of schools which promote intellectual discovery, physical development, social and ethical awareness, and opportunities for all through an education that transforms lives and improves society.

wordle

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>